10 listopad 2023

Spotkanie Starosty Ząbkowickiego z Młodzieżową Radą Powiatu Ząbkowickiego

W czwartek 9 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie Starosty Ząbkowickiego Romana Festera z Młodzieżową Radą Powiatu Ząbkowickiego. Podczas spotkania młodzieżowi radni opowiedzieli o swojej działalności oraz przedstawili inicjatywy, które jako Młodzieżowa Rada pragną zrealizować w trakcie swojej kadencji. Młodzieżowa …

07 listopad 2023

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia zjadliwej grypy ptaków

KOMUNIKAT  POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH z dnia 07.11.2023 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia zjadliwej grypy ptaków. Powiatowy Lekarz weterynarii w Ząbkowicach Śląskich w związku okresem jesienno – zimowym, w którym jest większe zagrożenie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy …

07 listopad 2023

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07.11.2023 r. o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego mobilnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dwóch lokalizacjach: Ziębice przy ul. Wojska Polskiego 10, Złoty Stok przy ul. Rynek 22 oraz edukacji prawnej w 2024 roku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07.11.2023 r. o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego mobilnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w dwóch lokalizacjach: …

07 listopad 2023

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07.11.2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego mobilnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanego w dwóch lokalizacjach: Ziębice przy ul. Wojska Polskiego 10, Złoty Stok przy ul. Rynek 22 oraz edukacji prawnej w 2024 roku

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 07.11.2023 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego mobilnego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego usytuowanego w dwóch lokalizacjach: Ziębice przy ul. …

22 wrzesień 2023

Rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok …

24 lipiec 2023

Nabór do Rady ZIT POF przedłużony!

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, …