22 wrzesień 2023

Rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym „Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok …

24 lipiec 2023

Nabór do Rady ZIT POF przedłużony!

W nawiązaniu do opublikowanego w dniu 3 lipca 2023 r zaproszenia dotyczącego naboru podmiotów do Rady Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021 – 2027, w celu zapewnienia reprezentatywności podmiotów z różnych obszarów działania w pracach Rady, informujemy, …

21 czerwiec 2023

Informacja

W związku z pracami remontowymi w pokoju nr 302 informujemy, że WYDZIAŁ KOMUNIKACJI – PRAWO JAZDY w czwartek tj. 22 czerwca br. będzie czynny od 7:30 – 12:00. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

20 czerwiec 2023

Otwarcie pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach

16 czerwca br. w ziębickiej szkole ponadpodstawowej uroczyście otwarto pracownie przebudowane i wyposażone w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach …

07 czerwiec 2023

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Powiat Ząbkowicki ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 9.3 Transformacja w edukacji, (Konkurs nr FEDS.09.03-IZ.00-009/23). treść ogłoszenia formularz …

12 maj 2023

Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zostało opublikowane rozporządzenie: ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego. https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/3136/ akt (2) …