07 czerwiec 2023

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Powiat Ząbkowicki ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 9.3 Transformacja w edukacji, (Konkurs nr FEDS.09.03-IZ.00-009/23). treść ogłoszenia formularz …

12 maj 2023

Rozporządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków

W Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zostało opublikowane rozporządzenie: ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego. https://edzienniki.duw.pl/legalact/2023/3136/ akt (2) …

12 maj 2023

Ogłaszamy V edycję Ogólnopolskiego Konkursu z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023. Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, …

11 maj 2023

III Powiatowa Olimpiada Matematyczna Szkół Podstawowych w Ciepłowodach

11 maja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ciepłowodach odbyła się III Powiatowa Olimpiada Matematyczna Szkół Podstawowych. Celem wydarzenia jest rozwijanie zainteresowań młodzieży naszego powiatu przedmiotami ścisłymi oraz wpojenie zasad zdrowej rywalizacji. Młodzi matematycy rozwiązywali trudne zadania, mając możliwość porównania swojej wiedzy. …

05 maj 2023

Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka

Szkoły ponadpodstawowe i podstawowe prowadzone przez Powiat Ząbkowicki w roku szkolnym 2022/2023, przystąpiły do ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniaka. OrganizatoremV Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka jest Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w …