15 maj 2024

VII Wojewódzki Festiwal Profilaktyczny

Dzisiaj na zaproszenie Ochotniczych Hufców Pracy, Wicestarosta Dariusz Małozięć wziął udział w VII Wojewódzkim Festiwalu Profilaktycznym, który odbył się pod hasłem: „Nie! e-papierosom i energetykom.” Wydarzenie miało miejsce w Ząbkowickim Centrum Kultury i Turystyki. Temat przeciwdziałania palenia przez dzieci i …

14 maj 2024

Dofinansowanie dla Powiatowego Centrum Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego w Ząbkowicach Śląskich, dla którego organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki, uzyskało dwa dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 62.500,00 zł i 120.000,00 zł. Środki zostaną rozdysponowane na zakup narzędzi umożliwiających obserwację w kierunku autyzmu …