01 czerwiec 2023

Posiłek w szkole i w domu

W ramach modułu 3 Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich, otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł na  doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchnia i …

26 maj 2023

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Powiat Ząbkowicki ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu dofinansowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027, Działanie 8.1  Dostęp do edukacji,  Nabór nr FEDS.08.01-IZ.00-007/23 treść ogłoszenia  formularz …

26 maj 2023

LII sesja Rady Powiatu

W dniu 26.05.2023 r., w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śl.  odbyła się LII sesja absolutoryjna Rady Powiatu. Podczas sesji omawiano, między innymi: problematykę bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Ząbkowickim, analizę sił i środków KSRG na terenie Powiatu Ząbkowickiego przez …

25 maj 2023

Ptasia grypa – przypominamy o bezwzględnym przestrzeganiu zapisów rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich

12 maja br. w Dzienniku Urzędowym Województwa  Dolnośląskiego zostało opublikowane Rozporządzenie Nr 1/2023 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ząbkowicach Śląskich, z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ząbkowickiego. Dokument …