22 czerwiec 2021

Podpisanie umów z NGO

Starosta Ząbkowicki – Roman Fester i Wicestarosta – Waldemar Wieja w dniach 18 i 21 czerwca podpisali umowy z organizacjami pozarządowymi, którym w sumie przekazano 70.000,00 zł w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych. W tym roku 19 organizacji …