04 maj 2022

Wspólne inwestycje drogowe

Powiat Ząbkowicki we współpracy z Gminą Ziębice zakończył realizację dwóch ważnych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach, km 1+746 – 1+866 (km projektowy 1+300 – 1+420)”; „Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek km …

13 kwiecień 2022

Modernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach

Powiat Ząbkowicki realizuje projekt „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” (za kwotę ponad 4 mln. zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt, w którym zostały już …

13 kwiecień 2022

Inwestycja w kwalifikacje

Powiat Ząbkowicki w szkołach zawodowych w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach realizuje projekt „Inwestycja w kwalifikacje” na całkowitą wartość 2.740.530,50 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania, które realizuje powiat, …