Skład Zarządu Powiatu Ząbkowickiego:

1. Roman Fester – Starosta Ząbkowicki

2. Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki

3. Justyna Giryn – Członek Zarządu Powiatu

4. Andrzej Regner – Członek Zarządu Powiatu

5. Robert Szwarc – Członek Zarządu Powiatu