Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. B. Prusa 5
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Marta Kociołowicz
tel. 74 815 68 28
74 815 60 00
74 816 28 44
74 815 73 16
www.pcpr-zabkowiceslaskie.pl
e-mail: sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl

Dom Pomocy Społecznej
ul. Szpitalna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Dorota Sierka
tel. 74 815 15 24
http://www.dps-zabkowice.pl/
e-mail:dps.zamek@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej
dla osób przewlekle

psychicznie chorych
ul. Szpitalna 3
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Dorota Sierka
tel. 74 815 15 24
http://dlapsychiczniechorych.dps-zabkowice.pl/
e-mail:dps.zamek@wp.pl

Dom Pomocy Społecznej
ul. Kościelna 10
57-220 Ziębice
Dyrektor – Janusz Sobol
tel. 74 819 09 84
http://www.dpsziebice.pl/
e-mail: dompomsp@poczta.onet.pl

Dom Pomocy Społecznej
Opolnica 58
57-256 Bardo
Dyrektor – Monika Rak-Słowińska
tel. 74 817 12 59
https://www.dpsopolnica.eu/
e-mail: dpsopolnica@op.pl

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Daleka 19
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Stanisław Jurcewicz
tel. 74 815 16 57
74 815 15 73
http://www.zdp-zabkowice.pl/
e-mail: sekretariat@zdp-zabkowice.pl

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Powstańców Warszawy 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Irena Balikowska
tel. 74 816 67 00
74 816 67 24
74 815 57 20
http://zabkowiceslaskie.praca.gov.pl/
e-mail: wrza@praca.gov.pl

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
ul. Wrocławska 17
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Ryszard Pawłowski
tel. 74 815 23 29
74 815 23 28
http://zszzabkowice.pl/
e-mail: sekretariat@zszzabkowice.pl

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego
ul. Wojska Polskiego 3
57-220 Ziębice
Dyrektor – Joanna Smętkiewicz
tel. 74 819 15 22
http://www.zspziebice.pl/
e-mail: zspziebice@interia.pl

Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
ul. Powstańców Warszawy 8b
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Tomasz Błauciak
tel. 74 815 16 74
http://lozabkowice.pl/news.php
e-mail:

Zespół Szkół Specjalnych
Opolnica 58
57-256 Bardo
Dyrektor – Renata Cyganek
tel. 74 817 19 71
http://zssopolnica.szkolnastrona.pl/
e-mail: zssopolnica@op.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka
ul. Proletariatczyków 9
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Delfina Grzęda
tel. 74 815 78 26
http://soswzabkowice.pl/
e-mail: soswzce@wp.pl

Dom Wczasów Dziecięcych
ul. Polna 10
57-256 Bardo
Dyrektor – Marek Waszczuk
tel. 74 817 13 65
https://dwdbardo.pl/
e-mail: dwd@dwdbardo.pl

Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego
ul. Adama Mickiewicza 10
57-200 Ząbkowice Śląskie
Dyrektor – Dorota Kościk
tel. 74 815 78 28
http://www.centrumporadnictwa.com/
e-mail: por-pp@tlen.pl