Roman Fester

Rocznik 1959. Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu (kierunek mechanizacja rolnictwa). Przez 12 lat był wiceburmistrzem Barda; od 2008 r. sprawował funkcję wicedyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W latach 1994–2002 był radnym Rady Miejskiej w Bardzie; od 2006 radnym Rady Powiatu; w 2007 r. członkiem Zarządu Powiatu Ząbkowickiego. W latach 2010–2014 sprawował funkcję Starosty Ząbkowickiego.

W dniu 07 maja 2024 r. Rada Powiatu Ząbkowickiego wybrała Romana Festera ponownie na Starostę Powiatu Ząbkowickiego. Wcześniej tę funkcję sprawowali: Tadeusz Bielecki, Zygmunt Kazimierczak i Ryszard Nowak.