Sekretarz Powiatu Ząbkowickiego

Agnieszka Gnach
tel. 74 816 28 25
e-mail: sekretarz@zabkowice-powiat.pl
(I piętro, pokój nr 205)

Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego

ul. Sienkiewicza 11, I piętro, pokój 208

Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego
Bogumiła Mazur
tel. 74 816 28 08, e-mail: b.mazur@zabkowice-powiat.pl
(I piętro, pokój nr 208)

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Ul. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Godziny urzędowania: codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

Kierowanie Wydziałem:

Agnieszka Gnach – Sekretarz Powiatu
pok. 205; tel. 74 816 28 25

Pracownicy:

Grażyna Fleszar – Inspektor

Elżbieta Kozak – Główny specjalista

Paulina Stąporek  – Inspektor
pok.108; tel. 74 816 28 10

wz. Natalia Bury – Inspektor

pok.108; tel. 74 816 28 10

Monika Tant – Inspektor

Anna Kindel – Starszy inspektor
pok.109; tel. 74 816 28 09, 74 816 28 13
e-mail: woo@zabkowice-powiat.pl

Biuro Rady

Karina Kowal – Bojsza – Inspektor
tel. 74 816 28 52
e-mail: starosta.dza@powiatypolskie.pl
ul. Sienkiewicza 11, I piętro, pokój 204

Bogusława Surdyka – Inspektor
tel. 74 816 28 26
zarząd@zabkowice-powiat.pl
rada@zabkowice-powiat.pl
ul. Sienkiewicza 11, I piętro, pokój 204

Sekretariat Starosty

Godziny urzędowania: codziennie od godz. 730 do godz. 1530

Marta Jankowska – Inspektor
telefon: 74 816 28 51, 74 816 28 66
ul. Sienkiewicza 11, I piętro pokój 202

Punkt Kancelaryjny

Godziny urzędowania: codziennie od godz. 730 do godz. 1530

Anna Kindel – Inspektor
tel. 74 816 28 00, 74 816 28 88
e-mail: starostwo@zabkowice-powiat.pl
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 110

Wydział Komunikacji

ul. B. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Przyjmowanie interesantów w sprawach dot. rejestracji pojazdów i praw jazdy:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00-15:00,
w piątek w godzinach do 8:00-14:00.

Inne sprawy należące do kompetencji wydziału w godzinach 7:30-15:30.

Telefony:

74 816 28 18,74 816 28 19, 74 816 28 54 – rejestracja pojazdów
e-mail: rejestracja@zabkowice-powiat.pl
(pokój 110, parter)

74 816 28 20 – prawa jazdy, e-mail: komunikacja@zabkowice-powiat.pl
(pokój 302, II piętro)

74 816 28 17 – transport drogowy, Ośrodki Szkolenia Kierowców, Stacje Kontroli Pojazdów, zarządzanie ruchem
e-mail: j.dydo@zabkowice-powiat.pl, transport@zabkowice-powiat.pl
(pokój 301, II piętro)

Agnieszka Szymańska – Kierownik Wydziału
e-mail: a.szymanska@zabkowice-powiat.pl
74 816 28 34
(pokój 303, II piętro)

Pracownicy Wydziału:

Elżbieta Petruk – Główny specjalista

Honorata Tyrka – Tęsna – Inspektor

Agnieszka Ziętek – Inspektor

Jarosław Dydo – Inspektor

Bożena Chmiel – Inspektor

Miłosz Szumny – Inspektor

Anna Krężel – Dudczak– Inspektor

Dominika Lewandowska – Inspektor

Wojciech Frysztak – Inspektor

Ewelina Furman – Inspektor

Magdalena Lipa – Inspektor

Monika Orzeszek – Referent

Anna Frysztak – Młodszy referent

Marcin Margasiński – Pomoc administracyjna

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych nie jest samodzielnym wydziałem Starostwa Powiatowego i mieści się w:

Wydziale  Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

H. Sienkiewicza 11, pok. 109
57-200 Ząbkowice Śląskie
tel. 74 816 28 13
fax 074 816 28 50
e-mail: woo@ząbkowice-powiat.pl

Godziny urzędowania: codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

Pracownicy wydziału:

Monika Tant – Inspektor

Zespół do spraw związanych z pojazdami usuniętymi, a nieodebranymi z parkingu strzeżonego

Paweł Kozłowski – referent ds. ochrony środowiska i usuwania pojazdów prowadzi całość spraw związanych z pojazdami usuniętymi a nieodebranymi z parkingu strzeżonego.
ul. Sienkiewicza 11, II piętro, pokój 308
tel. 74 816 28 22, e-mail: wrs@zabkowice-powiat.pl

Zespół Obsługi Prawnej

ul. Sienkiewicza 11, I piętro, pokój 307
tel. 74 816 28 06

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych

ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 105, 106

Bartosz Roman – Kierownik Wydziału
tel. 74 816 28 77
e-mail: b.roman@zabkowice-powiat.pl

W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

Radosław Sroczyk
– Starszy inspektor
tel. 74 816 28 879
e-mail: wzk@zabkowice-powiat.pl

W zakresie zamówień publicznych :

Iwona Orzeszek
– Starszy inspektor
e-mail: i.orzeszek@zabkowice-powiat.pl
tel. 74 816 28 76

W zakresie inwestycji :

Robert Kozyra – Inspektor
e-mail: r.kozyra@zabkowice-powiat.pl
inwestycje@zabkowice-powiat.pl
tel 74 816 28 36
ul. Sienkiewicza 11, II piętro, pokój 307

W zakresie obsługi informatycznej:

Andrzej Kuźlak – Starszy informatyk
e-mail: a.kuzlak@zabkowice-powiat.pl

tel. 74 8 162 880

ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 102

Marek Pałasz   – Starszy informatyk
e-mail: m.palasz@zabkowice-powiat.pl
informatyk@zabkowice-powiat.pl
tel. 74 8 162 880
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 102

Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju

ul. Sienkiewicza11, II piętro, pokój 304, 305

Kinga Grabowa – Kierownik Wydziału
tel. 74 816 28 16
e-mail: k.grabowa@zabkowice-powiat.pl

Z zakresu promocji i rozwoju:

Andrzej Rapacz – Główny specjalista
tel. 74 816 28 15
e-mail: andrzej.rapacz@zabkowice-powiat.pl

Karolina Fudali – Inspektor
tel. 74 816 28 15
e-mail: k.fudali@zabkowice-powiat.pl

Dorota Zardzewiały  – Pracownik biurowy
tel. 74 816 28 15
e-mail: d.zardzewialy@zabkowice-powiat.pl

Z zakresu oświaty:
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 103

Joanna Cymbała – Główny specjalista
tel. 74 816 28 67
e-mail: j.cymbala@zabkowice-powiat.pl

Tadeusz Sobski – Inspektor
tel. 74 816 28 67
e-mail: oswiata@zabkowice-powiat.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Ewelina Andrzejewska – Bochnak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 74 816 28 04
e-mail: rzecznik@zabkowice-powiat.pl
ul. Sienkiewicza 11, parter, pokój 107

Godziny urzędowania:

pn – nieczynne

wt – czw od godz. 8.00  do godz. 15.00

pt – tylko osoby uprzednio umówione

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości/Weryfikacja operatów:

Monika Świderska – Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 33
ul. B. Prusa 5, II piętro, pokój 309
e-mail: podgik@zabkowice-powiat.pl

Obsługa interesanta:

Monika Kozłowska-Sowa – Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wypis z rejestru gruntów oraz wydawanie map
tel. 74 816 28 59 ; fax: 74 815 78 44
ul. B. Prusa 5, II piętro, pokój 306
e-mail: m.kozlowska@zabkowice-powiat.pl

Weryfikacja operatów:

Piotr Tołyż – Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 38
ul. B. Prusa 5, II piętro, pokój 310
e-mail: p.tolyz@zabkowice-powiat.pl

Obsługa geodetów/Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej:

Anna Dumanowska – Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 30
ul. B. Prusa 5, II piętro, pokój 311
e-mail: a.dumanowska@zabkowice-powiat.pl ; zud@zabkowice-powiat.pl

Obsługa geodetów/Klasyfikacja gruntów:

Łukasz Pawlak – Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 30
ul. B. Prusa 5, II piętro, pokój 311
e-mail: l.pawlak@zabkowice-powiat.pl

Pracownia mapy numerycznej:

Jacek Zawiła – Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 56
ul. B. Prusa 5, III piętro, pokój 409
e-mail: jacekzawila@zabkowice-powiat.pl

Dariusz Michorczyk – Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 56
ul. B. Prusa 5, III piętro, pokój 409
e-mail: d.michorczyk@zabkowice-powiat.pl

Stanowisko ds. cyfryzacji operatów technicznych:

Joanna Pyć – Referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 38
ul. B. Prusa 5, II piętro, pokój 310
e-mail: j.pyc@zabkowice-powiat.pl

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości:

Jacek Zawiła – Kierownik w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 56
ul. B. Prusa 5, III piętro, pokój 409
e-mail: jacekzawila@zabkowice-powiat.pll

Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami:

Magdalena Giernalczyk-Srebro – Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 28
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 212
e-mail: m.srebro@zabkowice-powiat.pl

Malwina Wołowska – podinspektor Zespołu Gospodarki Nieruchomościami
tel. 74 816 28 62
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 212
e-mail: m.wolowska@zabkowice-powiat.pl

Zespół ds. Ewidencji Gruntów:

Ewelina Zioła – podinspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 62
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 211
e-mail: e.ziola@zabkowice-powiat.pl

Eliza Wichrowicz – Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 29
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 211
e-mail: e.wichrowicz@zabkowice-powiat.pl

Anna Łysoń – Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 31
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 211
e-mail: a.lyson@zabkowice-powiat.pl

Wydział Budownictwa

Beata Zając – Kierownik Wydziału
tel. 74 816 28 69
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 205

Jolanta Mroczek – Starszy Inspektor
tel. 74 816 28 48
e-mail: j.mroczek@zabkowice-powiat.pl
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 205

Izabela Kopeć – Sekretariat
tel. 74 816 28 70
e-mail: wb@zabkowice-powiat.pl
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 204

Ewelina  Ćwiok – Inspektor
tel. 74 816 28 78
e-mail e.cwiok@zabkowice-powiat.pl
ul. B. Prusa 5, I piętro, pokój 203

Adrianna Delikat-Kopacz -Podinspektor
tel. 74 816 28 48

Ewelina Sroka -Podinspektor
tel. 74 816 28 47

Wydział Finansowy

Wydział Finansowy mieści się w budynku przy ul. Sienkiewicza 11

Bożena Aftarczuk – Główna Księgowa 
tel. 74 816 28 07
e-mail: b.aftarczuk@zabkowice-powiat.pl

Justyna Marzec – Zastępca Głównej Księgowej
tel. 74 816 28 14
e-mail: j.marzec@zabkowice-powiat.pl

Agnieszka Piasek-Inspektor

e-mail: a.piasek@zabkowice-powiat.pl

tel. 74 816 28 40

Justyna Szczepańska – Pracownik biurowy

e-mail: j.szczepanska@zabkowice-powiat.pl

tel. 74 816 28 40

Katarzyna Bury – Inspektor
e-mail: k.bury@zabkowice-powiat.pl

Anna Pawliczak – Inspektor
e-mail: a.pawliczak@zabkowice-powiat.pl
tel. 74 816 28 41

Agnieszka Balicka – Specjalista
e-mail: a.balicka@zabkowice-powiat.pl

Ewa Marynowicz – Inspektor
e-mail: e.marynowicz@zabkowice-powiat.pl

Ewelina Odroniec – Inspektor
e-mail: e.odroniec@zabkowice-powiat.pl

Katarzyna Wesołkowska – Inspektor
e-mail: k.wesolkowska@zabkowice-powiat.pl
tel. 74 816 28 55

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Dariusz Łach – Kierownik Wydziału, inspektor ds gospodarki wodnej
tel. 74 816 28 21
e-mail: wrs@zabkowice-powiat.pl
ul. Sienkiewicza 11, II piętro, pokój 308

Magdalena Olewicz
– Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami;
tel. 74 816 28 22

Paweł Kozłowski
– Podinspektor ds. ochrony środowiska i usuwania pojazdów;
tel. 74 816 28 22

Agnieszka Grubizna – Podinspektor ds. leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa
tel. 74 816 28 53

wz. Przemysław Majorczyk – Podinspektor ds. leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa

tel. 74 816 28 53

ul. Sienkiewicza 11, II piętro, pokój 30