Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
ul. H. Sienkiewicza 11, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Sekretarz Powiatu Ząbkowickiego
Agnieszka Gnach
tel. 74 816 28 25, e-mail: sekretarz@zabkowice-powiat.pl
(I piętro, pokój nr 205)

Skarbnik Powiatu Ząbkowickiego
Bogumiła Mazur
tel. 74 816 28 08, e-mail: b.mazur@zabkowice-powiat.pl
(I piętro, pokój nr 208)

Sekretariat Starosty
Ewa Biernacka – podinspektor
tel. 74 816 28 51, 74 816 28 66,
(I piętro, pokój nr 202)

Punkt Kancelaryjny
godziny urzędowania: codziennie od godz. 730 do godz. 1530
Marta Jankowska – podinspektor
tel. 74 816 28 00, 74 816 28 88
e-mail: starostwo@zabkowice-powiat.pl
(parter, pokój nr 110)

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Kierownik Wydziału: Agnieszka Gnach– Sekretarz Powiatu
tel. 74 816 28 25
e-mail: sekretarz@zabkowice-powiat.pl
(I piętro, pokój nr 205)

PRACOWNICY:
(pokój nr 108):
Grażyna Fleszar – inspektor
tel. 74 816 28 10

Elżbieta Kozak – główny specjalista
tel. 74 816 28 10

Paulina Stąporek – inspektor
tel. 74 816 28 10

(pokój nr 109):
Monika Tant – inspektor
tel. 74 816 28 09, 74 816 28 13

Anna Kindel – podinspektor
tel. 74 816 28 09, 74 816 28 13
e-mail: woo@zabkowice-powiat.pl

Biuro Rady
(I piętro, pokój 204)

Karina Kowal – Bojsza – inspektor
tel. 74 816 28 52
e-mail: starosta.dza@powiatypolskie.pl

Bogusława Surdyka – podinspektor
tel. 74 816 28 26
e-mail: zarząd@zabkowice-powiat.pl
e-mail: rada@zabkowice-powiat.pl

Biuro Rzeczy Znalezionych
Biuro Rzeczy Znalezionych mieści się w Wydziale  Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
(parter, pokój nr 109)
tel. 74 816 28 13, fax 074 816 28 50
e-mail: woo@ząbkowice-powiat.pl

GODZINY URZĘDOWANIA:
codziennie od godz. 7.30 do godz. 15.30

PRACOWNICY:
Monika Tant
– inspektor
tel. 74 816 28 09, 74 816 28 13

Zespół Obsługi Prawnej
(I piętro, pokój nr 307)
tel. 74 816 28 06

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
(parter, pokój nr 107)
Ewelina Andrzejewska – Bochnak – Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 74 816 28 04
e-mail: rzecznik@zabkowice-powiat.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek – nieczynne
wtorek, środa, czwartek – od godz. 8.00 do godz. 15.00
piątek – tylko osoby uprzednio umówione

Wydział Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Zamówień Publicznych
(parter, pokój nr 105 i 106)

Bartosz Roman – Kierownik Wydziału
tel. 74 816 28 77
e-mail: b.roman@zabkowice-powiat.pl

W zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego:

Radosław Sroczyk
– Starszy inspektor
tel. 74 816 28 879
e-mail: wzk@zabkowice-powiat.pl

W zakresie zamówień publicznych:
Iwona Orzeszek – Starszy inspektor
tel. 74 816 28 76
e-mail: i.orzeszek@zabkowice-powiat.pl

Joanna Miśków
– Starszy inspektor
tel. 74 816 28 46
e-mail: j.miskow@zabkowice-powiat.pl

W zakresie inwestycji:
(II piętro, pokój nr 307)
Robert Kozyra – inspektor
tel. 74 816 28 36
e-mail: r.kozyra@zabkowice-powiat.pl
e-mail: inwestycje@zabkowice-powiat.pl

W zakresie obsługi informatycznej:
(parter, pokój nr 102)
Andrzej Kuźlak – Starszy informatyk
tel. 74 816 28 80
e-mail: a.kuzlak@zabkowice-powiat.pl

Marek Pałasz  – Starszy informatyk
tel. 74 816 28 80
e-mail: m.palasz@zabkowice-powiat.pl
informatyk@zabkowice-powiat.pl

Wydział Promocji, Oświaty i Rozwoju
(II piętro, pokój nr 304 i 305)
Kinga Grabowa – Kierownik Wydziału
tel. 74 816 28 16
e-mail: k.grabowa@zabkowice-powiat.pl

Z zakresu promocji i rozwoju:
Andrzej Rapacz
– główny specjalista
tel. 74 816 28 15
e-mail: andrzej.rapacz@zabkowice-powiat.pl

Karolina Fudali – podinspektor
tel. 74 816 28 15
e-mail: k.fudali@zabkowice-powiat.pl

Z zakresu oświaty:
(parter, pokój nr 103)
Joanna Cymbała – główny specjalista
tel. 74 816 28 67
e-mail: j.cymbala@zabkowice-powiat.pl

Tadeusz Sobski – inspektor
tel. 74 816 28 67
e-mail: oswiata@zabkowice-powiat.pl

Wydział Środowiska i Rolnictwa
(II piętro, pokój nr 308)
Dariusz Łach – Kierownik Wydziału, inspektor ds. gospodarki wodnej
tel. 74 816 28 21
e-mail: wrs@zabkowice-powiat.pl

(II piętro, pokój 306)
Magdalena Olewicz – Podinspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
tel. 74 816 28 22

Paweł Kozłowski
– Podinspektor ds. ochrony środowiska i usuwania pojazdów;
tel. 74 816 28 22

Agnieszka Grubizna – Podinspektor ds. leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa
tel. 74 816 28 53

Zespół do spraw związanych z pojazdami usuniętymi, a nieodebranymi z parkingu strzeżonego
(II piętro, pokój nr 308)
Paweł Kozłowski – referent ds. ochrony środowiska i usuwania pojazdów prowadzi całość spraw związanych z pojazdami usuniętymi a nieodebranymi z parkingu strzeżonego
tel. 74 816 28 22
e-mail: wrs@zabkowice-powiat.pl

Wydział Finansowy
Bożena Aftarczuk – Główna Księgowa 
tel. 74 816 28 07
e-mail: b.aftarczuk@zabkowice-powiat.pl

Justyna Marzec – Zastępca Głównej Księgowej
tel. 74 816 28 14
e-mail: j.marzec@zabkowice-powiat.pl

Agnieszka Piasek – Inspektor
tel. 74 816 28 40
e-mail: a.piasek@zabkowice-powiat.pl

Katarzyna Bury – Inspektor
tel. 74 816 28 41
e-mail: k.bury@zabkowice-powiat.pl

Anna Pawliczak – Inspektor
tel. 74 816 28 41
e-mail: a.pawliczak@zabkowice-powiat.pl

Agnieszka Balicka – Specjalista
tel. 74 816 28 55
e-mail: a.balicka@zabkowice-powiat.pl

Adrianna Gwardzik – Pracownik I st.wyk.zadania w ram.prac int.
tel. 74 816 28 40

Ewa Marynowicz – Inspektor
tel. 74 816 28 55
e-mail: e.marynowicz@zabkowice-powiat.pl

Ewelina Odroniec – Inspektor
tel. 74 816 28 55
e-mail: e.odroniec@zabkowice-powiat.pl

Katarzyna Wesołkowska – Inspektor
tel. 74 816 28 55
e-mail: k.wesolkowska@zabkowice-powiat.pl

Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śl.
ul. B. Prusa 5, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Wydział Komunikacji|
pokój 303, II piętro
Agnieszka Szymańska – Kierownik Wydziału
tel. 74 816 28 34
e-mail: a.szymanska@zabkowice-powiat.pl

Przyjmowanie interesantów w sprawach dot. rejestracji pojazdów i praw jazdy:

od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00-15:00,
w piątek w godzinach do 8:00-14:00.

Inne sprawy należące do kompetencji wydziału w godzinach 7:30-15:30.

parter, pokój nr 110
telefony:
74 816 28 18,
74 816 28 19,
74 816 28 54 – rejestracja pojazdów, Stacje Kontroli Pojazdów
e-mail: j.dydo@zabkowice-powiat.pl

II piętro, pokój nr 302 – prawa jazdy
tel. 74 816 28 20
e-mail: komunikacja@zabkowice-powiat.pl

II piętro, pokój nr 301
tel. 74 816 28 17 – transport drogowy, Ośrodki Szkolenia Kierowców, zarządzanie ruchem
e-mail: e.ogorek@zabkowice-powiat.pl
e-mail: w.napora@zabkowice-powiat.pl
74 816 28 54 – fax

Pracownicy Wydziału:
Elżbieta Petruk
– główny specjalista
Honorata Tyrka – Tęsna – inspektor
Agnieszka Ziętek – inspektor
Jarosław Dydo – inspektor
Witold Napora – inspektor
Anna Krężel – inspektor
Dominika Lewandowska – inspektor
Wojciech Frysztak – inspektor
Magdalena Lipa – podinspektor
Ewelina Furman – referent
Miłosz Szumny – podinspektor

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

II piętro, pokój 309
Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości/Weryfikacja operatów:
Monika Świderska
– Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 33
e-mail: podgik@zabkowice-powiat.pl

II piętro, pokój 306
Obsługa interesanta:
Monika Kozłowska-Sowa
– Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
wypis z rejestru gruntów oraz wydawanie map
tel. 74 816 28 59; fax: 74 815 78 44
e-mail: m.kozlowska@zabkowice-powiat.pl

II piętro, pokój 310
Weryfikacja operatów:
Piotr Tołyż
– Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 38
e-mail: p.tolyz@zabkowice-powiat.pl

II piętro, pokój 311
Obsługa geodetów/Przewodnicząca Narady Koordynacyjnej:
Anna Dumanowska
– Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 30
e-mail: a.dumanowska@zabkowice-powiat.pl
e-mail: zud@zabkowice-powiat.pl

Obsługa geodetów/Klasyfikacja gruntów:
Łukasz Pawlak
– Podinspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 30
e-mail: l.pawlak@zabkowice-powiat.pl

Obsługa geodetów:
Bogumiła Wypiór-Kołacz
– Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 30
e-mail: b.wypiorkolacz@zabkowice-powiat.pl

III piętro, pokój 409
Pracownia mapy numerycznej:
Jacek Zawiła
– Geodeta w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 56
e-mail: jacekzawila@zabkowice-powiat.pl

Dariusz Michorczyk – Inspektor w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 56
e-mail: d.michorczyk@zabkowice-powiat.pl

II piętro, pokój 310
Stanowisko ds. cyfryzacji operatów technicznych:
Joanna Pyć
– Referent w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
tel. 74 816 28 38
e-mail: j.pyc@zabkowice-powiat.pl

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
I piętro, pokój 210
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości:
Zdzisław Plata
– Geodeta Powiatowy
tel. 74 816 28 27
e-mail: geodezja@zabkowice-powiat.pl

I piętro, pokój 212
Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami:
Bożena Szumna-Gajdziak
– Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 62,
e-mail: b.gajdziak@zabkowice-powiat.pl

Katarzyna Sowa – Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 62
e-mail: k.sowa@zabkowice-powiat.pl

Magdalena Giernalczyk-Srebro – Starszy Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 28
e-mail: m.srebro@zabkowice-powiat.pl

I piętro, pokój 211
Zespół ds. Ewidencji Gruntów:
Maria Jawor
– Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 31
e-mail: m.jawor@zabkowice-powiat.pl

Eliza Wichrowicz – Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 29
e-mail: e.wichrowicz@zabkowice-powiat.pl

Anna Łysoń – Inspektor w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości
tel. 74 816 28 31
e-mail: a.lyson@zabkowice-powiat.pl

 

Wydział Budownictwa
(I piętro, pokój nr 205)
Beata Zając – Kierownik Wydziału
tel. 74 816 28 69

Jolanta Mroczek – p.o. Kierownika
tel. 74 816 28 69
e-mail: j.mroczek@zabkowice-powiat.pl

I piętro, pokój nr 204
Bożena Chmiel – Sekretariat
tel. 74 816 28 70
e-mail: wb@zabkowice-powiat.pl

I piętro, pokój 203
Barbara Buczak – Inspektor
tel. 74 816 28 68
e-mail: b.buczak@zabkowice-powiat.pl

Ewelina  Ćwiok – Referent
tel. 74 816 28 78
e-mail e.cwiok@zabkowice-powiat.pl

Paulina Stelmach – Młodszy referent
tel. 74 816 28 48
e-mail p.stelmach@zabkowice-powiat.pl