Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego do roku 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Ząbkowickiego do roku 2022