Według stanu na 2022 r. liczba mieszkańców powiatu ząbkowickiego wynosiła 61.439 tys.

W ogólnej liczbie mieszkańców powiatu mężczyźni z liczbą 29.808 osób stanowili 48,%, a kobiety z liczbą 31.631 osób stanowiły 51,48%.

Ludność powiatu ząbkowickiego w niewielkiej przewadze zamieszkuje tereny wiejskie tj. 51,68%.

Natomiast miasta zamieszkuje 48,32% ogólnej liczby wszystkich mieszkańców powiatu.

W przekroju siedmiu lat (2015-2022) odnotowany został dość znaczny spadek liczby mieszkańców powiatu.

Wpływ na nią mają zarówno migracje wewnętrzne i zagraniczne (odpływ mieszkańców w większości krajowy), jak i ujemny przyrost naturalny -310.