24 styczeń 2023

Podziękowania dla Starosty Ząbkowickiego od Stowarzyszenia OES-TEAM z Kłodzka

W dniu 24.01.2023r. Starostę Ząbkowickiego odwiedził  Prezes Stowarzyszenia OES-TEAM z Kłodzka, P. Tadeusz Jan Drozdowski.  Stowarzyszenie wspiera i upowszechniania kulturę fizyczną, popularyzuje rozwój sportów motorowych, w szczególności samochodowych na terenie Polski i Europy oraz ma na celu zrzeszanie osób zainteresowanych …

26 wrzesień 2022

Obchody Dnia Kombatanta w Ziębicach

W dniu 23 września 2022 r. w Ziębicach odbyły się  uroczyste obchody powiatowo-gminnego Dnia Kombatanta. Święto upamiętnia poświęcenie Kombatantów, Sybiraków, żołnierzy, więźniów politycznych, więźniów łagrów i obozów koncentracyjnych oraz wszystkich walczących o wolność narodu polskiego. Wydarzenie miało na celu upamiętnienie …

20 wrzesień 2022

Roczny program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok …

13 wrzesień 2022

Dożynki Wojewódzkie w Udaninie

 Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się 11 września w Udaninie. Powiat Ząbkowicki był reprezentowany przez delegację wieńcową z Sołectwa Bożnowice. Na imprezie obecne były delegacje wszystkich powiatów regionu, lokalne samorządy, przedstawiciele dolnośląskich gmin oraz mieszkańcy, jak i Marszałek Województwa Dolnośląskiego. O …

09 wrzesień 2022

Spotkanie dyrektorów szkół ponadpodstawowych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023

W dniu dzisiejszym, 09.09.2022r. na zaproszenie Starosty Ząbkowickiego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie,w którym uczestniczyli: Roman Fester – Starosta Ząbkowicki, Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki, Joanna Smętkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w …

08 wrzesień 2022

Opieka nocna i świąteczna w Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich pozostaje bez zmian

W dniu wczorajszym, 07.09.2022r. na zaproszenie Starosty Ząbkowickiego w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: Roman Fester – Starosta Ząbkowicki, Waldemar Wieja – Wicestarosta Ząbkowicki, Alicja Kulawiec – Dyrektor Szpitala św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich, …