BIURO PASZPORTOWE

 W Ząbkowicach, w ramach działania Urzędu Miejskiego,  powstanie  Terenowy Punkt Paszportowy, ale data jego utworzenia nie jest jeszcze znana. Wiąże się z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego, przeszkoleniem pracowników w Delegaturze Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Wałbrzychu oraz podpisaniem porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania Terenowego Punktu Paszportowego. Nie znamy jeszcze daty tego wydarzenia.