Powiat Ząbkowicki otrzymał środki z budżetu państwa w wysokości 91.000 zł na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

W ramach Programu dofinansowanie otrzymały szkoły, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki:

– Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. – 14.000 zł

– Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl. – 14.000 zł

– Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śl. – 14.000 zł

– Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach – 14.000 zł

– Szkoła Podstawowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śl. – 35.000 zł

Powiat Ząbkowicki zapewnił kwotę 22.750 zł, co stanowi 20%  kwoty kosztów realizacji zadania. Całkowity koszt programu wyniósł 113.750 zł.

Szkoły ponadpodstawowe mogły złożyć wniosek na maksymalną kwotę 14.000 zł, a w przypadku szkoły podstawowej specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na kwotę 35.000 zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

W ramach tego programu szkoły ponadpodstawowe zakupią interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej. Natomiast do szkoły podstawowej specjalnej zostaną zakupione pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i kompetencji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się w tym z dysleksją, dyskalkulią, pomoce do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z zaburzeniami słuchu, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji, w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami. Zostaną zakupione również komputery niezbędne do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych
i narzędzi do terapii.