Koncepcja realizacji grantu

Miejsce realizacji projektu: Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich
Planowany harmonogram realizacji grantu: – planowany okres i termin realizacji grantu: 11 miesięcy (01.12.2022 – 31.10.2023 r.)
Etap 1. Przygotowanie dokumentów przetargowych, niezbędnych dla realizowanego grantu.
Etap 2. Zakup i wdrożenie następujących modułów:
a. Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych.
b. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.
Etap 3. Realizacja szkoleń zaplanowanych w ramach modułu (Edukacja pracowników urzędu w zakresie cyfryzacji) .
Etap 4. Skompletowanie dokumentacji, złożenie przygotowanego wniosku o rozliczenie grantu.

Dofinansowanie dla powiatu w ramach realizowanego grantu:  192 240,00 zł