Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich”

Projekt obejmuje:

– budowę boiska sportowego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem,

– budowę placu zabaw dla wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

– wykonanie wiaty rekreacyjnej,

– wykonanie ciągów komunikacyjnych łączących budowane obiekty sportowo-rekreacyjne z budynkami SOSW,

– wykonanie ogrodzenia panelowego.

Wartość  przyznanego dofinansowania w ramach RFIL wynosi 700 000 zł.

Zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane w 2021 roku.