Inwestycja w kwalifikacje

Projekt pn. Inwestycja w kwalifikacje jest realizowany przez Powiat Ząbkowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb) współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

CEL PROJEKTU
Zwiększenie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe: ZSZ w Ząbkowicach Śl. (technikum i szkoła branżowa) i ZSP w Ziębicach (technikum i szkoła branżowa) poprzez doposażenie placówek w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz realizację zajęć specjalistycznych dla 240 uczniów i staży dla 180 uczniów oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 34 nauczycieli do końca czerwca 2023.

GRUPA DOCELOWA
Zgodnie z SzOOP i Regulaminem konkursu wsparcie w projekcie na rzecz dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy kierowane
jest do:
– uczniów i słuchaczy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe – 240 uczniów ZSZ w Ząbkowicach Śląskich i ZSP w Ziębicach,
– szkół i placówek (instytucji i kadry pedagogicznej), prowadzących kształcenie zawodowe – technika i szkoły branżowe w ZSZ w Ząbkowicach Śląskich i ZSP (4 placówki),
– nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego – 34.

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE
– doposażenie placówek
– organizacja staży uczniowskich dla 75% uczniów uczestniczących w projekcie
– szkolenia dla nauczycieli
– szkolenia/zajęcia specjalistyczne dla uczniów
– doradztwo zawodowe dla uczniów

BUDŻET PROJEKTU
Wydatki ogółem: 2 740 530,50 zł
Dofinansowanie UE: 2 329 149,08 zł
Wkład własny: 411 381,42 zł

Harmonogram_form_wsparcia

harmonogram_wsparcia_do_30.06.2023 r.

 

Inwestycja w kwalifikacje