Nowa siedziba pogotowia

Powiat Ząbkowicki realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ – Pomoc Doraźna w Ząbkowicach Śląskich)”.

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje:

– adaptację i przebudowę parterowych budynków: „A” na budynek garażowy oraz „B” na budynek do dezynfekcji wewnęt. ambulansów;
– budowę budynku biurowo-socjalnego „C” przyległego do budynku „A”;
– wykonanie częściowo zadaszonej strefy wejściowej (podest, schody, pochylnia dla osób z niepełnosprawnościami);
– wykonanie dojść utwardzonych do budynku „C”;
– wykonanie przyłączy: wod.-kan., energet., gaz.;
– wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Wartość dofinansowania na realizację inwestycji uzyskanego w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych wynosi: 3.150.000 zł