Przebudowa drogi do Wilamowic

Powiat Ząbkowicki otrzymał promesę na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3169D Stary Henryków – Wilamowice, długość 2486 mb, km 0+000 – 2+486”.

Zakres zadania obejmuje:
– likwidację przełomów – 2 000 m2,
– poszerzenia jezdni – 2,486 km,
– remont uszkodzonych przepustów,
– przebudowę zjazdów,
– wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego – 2,486 km,
– roboty ziemne, rowy, pobocza.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 2.700.000,00 zł.