Projekt pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, etap I od km 3+467 do km 4+215  (umowa nr 24/A/2023/P-30) został objęty dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

Zakres projektu obejmował wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych podbudowy oraz nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, budowę chodnika jednostronnego o nawierzchni z kostki betonowej, remont odwodnienia (rowy, przepust, wpusty deszczowe) oraz remont zjazdów.

Opis parametrów robót w pasie drogowym:
Długość przebudowywanego odcinka drogi [mb]: 748;
Długość chodników zliczona z obu stron drogi [mb]: 748 ;
Długość poboczy zliczona z obu stron drogi [mb]: 670 Długość drogi objęta oświetleniem [mb]: 748 ;
Liczba drogowych obiektów inżynierskich objętych zadaniem [szt.]: 1 (przepust).

Całkowita wartość inwestycji:                 3 233 681,83 zł
Dofinansowanie w ramach RFRD:         1 616 840,91 zł