Projekt pn. Remont drogi powiatowej nr 3029 D na odcinku granica powiatu – Przedborowa, km 0+734 – 1+910, długość 1176 m  został objęty dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2023 roku.

Zakres projektu obejmował wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych tj. warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz nawierzchni (warstwy ścieralnej) z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa łamanego, remont odwodnienia (rowy) oraz remont zjazdów.

Opis parametrów robót w pasie drogowym:
Długość przebudowywanego odcinka drogi [mb]: 1176
Długość poboczy zliczona z obu stron drogi [mb]:2352

Całkowita wartość inwestycji: 3 233 681,83 zł
Dofinansowanie w ramach RFRD: 1 616 840,91 zł