Smaki Ziemi Ząbkowickiej

Projekt „SMAKI ZIEMI ZĄBKOWICKIEJ – wykorzystanie produktów lokalnych w promocji i rozwoju turystyki na obszarze LGD Qwsi” realizowany był przez Powiat Ząbkowicki w latach 2018-2019.

Cel główny projektu: rozwój ruchu turystycznego na obszarze LGD Qwsi poprzez promocję produktów lokalnych.
Cele szczegółowe:
1) uatrakcyjnienie oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej dzięki stworzeniu jednolitego i spójnego systemu promocji wszystkich produktów lokalnych (opakowania, oznakowanie i materiały informacyjno-promocyjne);

2) wzrost zainteresowania turystów obszarem LGD Qwsi dzięki skutecznej promocji produktów lokalnych Ziemi Ząbkowickiej;

3) wzrost poziomu zaufania lokalnych wytwórców do jednostek samorządu terytorialnego i zwiększenie identyfikacji lokalnych wytwórców z obszarem, na którym działają dzięki instytucjonalnemu wsparciu promocji i rozwoju produktów lokalnych Ziemi Ząbkowickiej.

Dzięki połączeniu wszystkich wytwórców wyrobów lokalnych powstał bardzo atrakcyjny produkt turystyczny pn. Smaki Ziemi Ząbkowickiej. Wszyscy wytwórcy, którzy zgłosili się do projektu, pracowali pod okiem wykwalifikowanych instruktorów nad stworzeniem własnej marki, która ich połączyła. Wydano materiały promocyjne, w tym mapy i ulotki, dzięki którym turyści mogli zapoznać się z całą gamą atrakcyjnych produktów w większości ekologicznych, wytwarzanych metodą tradycyjną. Turystyka kulinarna po raz pierwszy zaistniała na obszarze LGD Qwsi, dzięki czemu powstał szlak interesujących i zdrowych wyrobów. Tym szlakiem już podążali turyści, którzy kolejno odwiedzali wytwórców kupując u nich wyroby.

Dzięki skutecznej promocji produktów lokalnych poprzez dystrybucję materiałów promocyjnych w postaci ulotek, map oraz naklejek z logotypami zauważono znaczny wzrost zainteresowania turystów. Produkt „Smak Ziemi Ząbkowickiej” spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem i zainteresowaniem wśród turystów kulinarnych podążających za wyszukanymi smakami i wyrobami lokalnymi. Najważniejsze, że każdy z wytwórców został zaopatrzony w bezpłatne materiały promocyjne oraz opakowania ekologiczne i dystrybuując je na zewnątrz reklamował wszystkich uczestników projektu. Materiały promocyjne były rozdawane również na jarmarkach, dożynkach, targach, w których udział brali uczestnicy projektu.

Na uwagę zasługuje fakt, że znacznie wzrósł poziom zaufania lokalnych wytwórców do samorządu powiatowego. Uczestnicy projektu otrzymali instytucjonalne wsparcie, byli aktywni w warsztatach, a także wnosili nowe propozycje współpracy. Dzięki ich zaangażowaniu powstał fan page Smaki Ziemi Ząbkowickiej www.facebook.com/smakizz gdzie na bieżąco są umieszczane informacje o aktywności członków, będący platformą wymiany doświadczeń i promocji produktów. Dzięki dobrej współpracy został opracowany również znak graficzny, odbyły się spotkania poza projektowe, a także przedstawiano chęć dalszych działań z zakresie współpracy i promocji z samorządem powiatu ząbkowickiego.

W ramach projektu zostało zorganizowane nowe wydarzenie – warsztaty dla wytwórców produktów lokalnych z terenu LGD Qwsi pn. Smaki Ziemi Ząbkowickiej. Warsztat został zorganizowany w Serowarni Lutomierz jako wydarzenie zlecone w ramach zapytania ofertowego. Warsztat poprowadził, wybrany w drodze zapytania ofertowego, ekspert ds. promocji i rozwoju szlaków kulinarnych w Polsce Hubert Gonera.

Po warsztatach 2 kwietnia 2019 r. zorganizowano drugie spotkanie projektowe, podczas którego przedstawiono różne warianty znaku graficznego, zebrano karty uczestników projektu, w których określano ilościowo zapotrzebowanie na opakowania ekologiczne. Przedstawiono również formy materiałów promocyjnych (mapy, ulotki, naklejki).

Po zebraniu wszystkich informacji i fotografii opracowano i wydano następujące materiały:

– Materiały informacyjno-promocyjne:

a) ulotka opisująca wszystkie produkty lokalne Ziemi Ząbkowickiej w nakładzie 5 000 sztuk, formatu A4, ulotka_Smaki Ziemi Ząbkowickiej,

b) mapa zawierająca wszystkie miejsca, w których wytwarzane i sprzedawane są produkty lokalne oraz atrakcje turystyczne Ziemi Ząbkowickiej w nakładzie 5 000 sztuk, format B3, mapa_Smaki Ziemi Ząbkowickiej,

c) naklejki z logotypem produktu lokalnego, okrągłe o średnicy 3 cm i 7 cm po 5 000 sztuk.

– Opakowania dla produktów lokalnych:

a) ekologiczne torby bawełniane na produkty lokalne, w kolorze ecru (kremowy), w nakładzie 2 000 sztuk,

b) torby papierowe z szarego papieru ekologicznego z eko nadrukiem w trzech rozmiarach: 18 x 0,8 x 22,5 cm (nakład 5 000 sztuk), 25 x 11 x 32 cm (nakład 5 000 sztuk), 31 x 12 x 41 cm (nakład 3 000 sztuk),

c) papier do pakowania produktów lokalnych, biały powlekany (z jednej strony śliski), gramatura 40 g/m2, rozmiar 40 x 60 cm, 300 kilogramów.

Materiały oraz opakowania przekazano bezpłatnie uczestnikom projektu 24 lipca 2019 r. W sumie na materiałach promocyjnych i opakowaniach znak Smaki Ziemi Ząbkowickiej ukazał się w liczbie ponad 45.000. Warto dodać, że zarówno mapa jak i ulotka są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego do pobrania.

Całkowity budżet projektu:                                         34 005,80 zł
Dofinansowanie UE ze środków PROW:                 29 699,00 zł

 

Smaki Ziemi Ząbkowickiej