Termomodernizacja budynku starostwa

Rozpoczyna się I etap termomodernizacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Prusa. Roboty będą polegały na wymianie pokrycia dachowego obiektu, wykonanie izolacji cieplnej stropów oraz ścian wewnętrznych poddasza. Zadanie realizowane będzie ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego).