Projekt jest komplementarny do zrealizowanego w ramach RFIL projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejących obiektów na funkcjonalną siedzibę pogotowia (SP ZOZ „Pomoc Doraźna” w Ząbkowicach Śl.)”.

Do realizowanej nowej funkcjonalnej siedziby zostanie zakupiony nowy sprzęt i wyposażenie tj.:
– 3 ambulanse typu „B” (systemowe) z pełnym wyposażeniem,
– wyposażenie zaplecza zespołów wyjazdowych,
– wyposażenie biura (meble i sprzęt komp.) ,
– wyposażenie sali szkoleniowej.

Inwestycja zabezpieczy powiat przed zagrożeniami związanymi z COVID-19 i innymi chorobami zakaźnymi.