Informacje o projekcie

Projekt „Zawodowi transformersi” jest realizowany w ramach Priorytetu 9 „Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku”, Działanie FEDS.09.03 Transformacja w edukacji, Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021 – 2027 współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Beneficjent: Powiat Ząbkowicki

Partnerzy:
1) Województwo Dolnośląskie/Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
2) Syntea S.A.

Całkowita wartość projektu:   7 123 508,28 zł

Wartość dofinansowania:   5 695 940,58 zł

Okres realizacji:   1 lutego 2024 – 31 stycznia 2026

Cel projektu

Podniesienie jakości i atrakcyjności oraz dostosowanie do potrzeb zielonej transformacji kształcenia zawodowego i ogólnego w 6 szkołach.

Działania realizowane w ramach projektu

  • Doposażenie szkół z projektu w narzędzia poprawiające jakość dydaktyki.
  • Szkolenia dla wszystkich nauczycieli z projektu, poprawiające proces kształcenia i jakości kadr edukacji w tym m.in. z nowoczesnego doradztwa zawodowego oraz tutoring indywidualny.
  • Szkolenia podnoszące kwalifikacje i umiejętności uczniów z 6 szkół.
  • Doradztwo zawodowe i warsztaty z pracodawcami dla wszystkich uczniów z projektu, rozwijające kompetencje kluczowe i zielone.
  • Staże dla 290 uczniów (230 uczniów ze szkoły branżowej i technikum oraz 60 uczniów z liceum)

Grupa docelowa

580 uczniów, 60 nauczycieli z 6 szkół:

  • Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich: 137 uczniów (96 kobiet) i 19 nauczycieli (15 kobiet)
  • Szkoła branżowa I stopnia oraz Technikum w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Ząbkowicach Śląskich: 252 uczniów (123 kobiety) i 14 nauczycieli (12 kobiet)
  • Szkoła branżowa I stopnia, Technikum oraz Liceum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach: 191 uczniów (80 kobiet) i 27 nauczycieli (22 kobiety)

W projekcie zostaną osiągnięte następujące rezultaty

  • 60 nauczycieli uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu
  • 551 uczniów uzyska kwalifikacje po opuszczeniu programu


Harmonogramy  form wsparcia w projekcie

DODN_Harmonogram realizacji wsparcia_Nowoczesne doradztwo zawodowe

Harmonogram form wsparcia_doradztwo_ZSP_Ziębice

Harmonogram form wsparcia_ egzaminy_prowadzenie obsługi biura i projektowanie grafiki komputerowej

Harmonogram form wsparcia_doradztwo_ZSZ Ząbkowice Śląskie

Harmonogram form wsparcia_obsługa biura_ ZSZ Ząbkowice Śl._ prowadząca A. Kwiatkowska

Harmonogram form wsparcia_obsługa biura_ ZSZ Ząbkowice Śl._ prowadząca E. Niezgoda-Działa

Harmonogram form wsparcia_obsługa biura_ZSP Ziębice_prowadząca Sylwia Bernad