23 czerwiec 2022

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki  z najlepszymi wynikami w nauce za rok szkolny 2021/2022, laureaci olimpiad i zawodów sportowych zostali nagrodzeni przez Zarząd Powiatu Ząbkowickiego. Gratulacje oraz nagrody w wysokości 1.000,00 zł  otrzymali podczas sesji …

31 maj 2022

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów (działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha)

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 …

31 maj 2022

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego (działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha)

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha (KW- SW1Z/00059184/2). …

04 maj 2022

Wspólne inwestycje drogowe

Powiat Ząbkowicki we współpracy z Gminą Ziębice zakończył realizację dwóch ważnych zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3189D ulica Gliwicka w Ziębicach, km 1+746 – 1+866 (km projektowy 1+300 – 1+420)”; „Remont: drogi powiatowej nr 3191D w miejscowości Starczówek km …