24 wrzesień 2021

Ostrzeżenie Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem. Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierające informację o nałożeniu na odbiorcę kwarantanny. Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku może być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy. Prosimy o nieotwieranie …

23 wrzesień 2021

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Budowa, eksploatacja czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych. Wydarzenie zaplanowano na 25 września br. Konsultacje są bezpłatne. …

NGO
22 wrzesień 2021

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Ząbkowickiego w sprawie konsultacji społecznych na rok 2022

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Powiatu Ząbkowickiego dotyczącym Rocznego programu współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok …

08 wrzesień 2021

Dożynki Wojewódzkie 2021 w Domaniowie

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się 5 września w Domaniowie. Powiat Ząbkowicki był reprezentowany przez delegację wieńcową z Sołectwa Budzów. Na imprezie obecne były delegacje wszystkich powiatów regionu, lokalne samorządy, przedstawiciele dolnośląskich gmin oraz mieszkańcy. W Kościele pw. NNMP w Domaniowie …