20 czerwiec 2023

Otwarcie pracowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach

16 czerwca br. w ziębickiej szkole ponadpodstawowej uroczyście otwarto pracownie przebudowane i wyposażone w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach …

01 czerwiec 2023

Posiłek w szkole i w domu

W ramach modułu 3 Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu”, Szkoła Podstawowa Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Ząbkowicach Śląskich, otrzyma dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł na  doposażenie i poprawę standardu funkcjonującej stołówki szkolnej (kuchnia i …