20 kwiecień 2023

Bezpłatne materiały przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

Na dysku Google udostępniamy zasoby graficzne, które mogą okazać się przydatne przy publikacji. Zapraszamy do pobrania z: https://drive.google.com/drive/folders/1NcLSTAX5kajNv5FPgbdcjT18EAHnGmeV Z Mathematics.live uczniowie ósmej klasy mogą przetestować swoją wiedzę przed egzaminem ósmoklasisty! Zapraszamy do wzięcia udziału w próbnych egzaminach i sprawdzenia swoich …

11 kwiecień 2023

Transplantacja ratuje życie

Rada Powiatu Ząbkowickiego na sesji podjęła Uchwałę Nr L/294/2023 z dnia 31.03.2023 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności. Rada Powiatu ma świadomość, że w ciągu kilku ostatnich lat znacznie wzrosło zainteresowanie …

06 kwiecień 2023

Konkurs „Razem dla Seniorów”

W załączeniu informacje od Wojewody Dolnośląskiego, dotyczące konkursiu „Razem dla Seniorów”. Konkurs „Razem dla Seniorów” ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień …

03 kwiecień 2023

Zaproszenie na próbne egzaminy maturalne

Platforma edukacyjna dyktanda.pl zaprasza uczniów szkół średnich na próbne egzaminy maturalne. Arkusze egzaminacyjne zostały udostępnione bezpłatnie. Próbne matury zostały przygotowane przez egzaminatorów CKE i OKE dzięki temu ich rozwiązywanie stanowić będzie dobry trening przed docelowymi egzaminami. Dla wszystkich maturzystów, którzy …