13 kwiecień 2022

Modernizacja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ziębicach

Powiat Ząbkowicki realizuje projekt „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” (za kwotę ponad 4 mln. zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt, w którym zostały już …

13 kwiecień 2022

Inwestycja w kwalifikacje

Powiat Ząbkowicki w szkołach zawodowych w Ząbkowicach Śląskich i Ziębicach realizuje projekt „Inwestycja w kwalifikacje” na całkowitą wartość 2.740.530,50 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WD 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego. Działania, które realizuje powiat, …