17 czerwiec 2021

Nowe boisko w Ząbkowicach Śląskich

W powiecie ząbkowickim w 2021 roku oprócz projektów drogowych będą też realizowane projekty inwestycyjne w szkołach. Jednym z takich projektów jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z placem zabaw i zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach …

28 kwiecień 2021

Największy projekt inwestycyjny w szkołach zawodowych powiatu ząbkowickiego

  Powiat Ząbkowicki otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej i dostępności dla osób niepełnosprawnych szkół zawodowych Powiatu Ząbkowickiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2013-2020. Wartość projektu 3.607.076,41 zł, wartość uzyskanego dofinansowania …