Na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują trzy Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

Ząbkowice Śląskie przy ul. 1 Maja 15c

– poniedziałek od 12:00 do 16:00

– wtorek od 10:00 od 14:00

– środa od 13:00 od 17:00

– czwartek od 11:00 do 15:00

– piątek od 10:00 do 14:00

Złoty Stok przy ul. Rynek 22, obsługiwanym przez Fundację w Służbie Wsi

– poniedziałek od 13:00 do 17:00

– wtorek od 8:00 do 12:00

– środa od 9.00 do 13:00

– czwartek od 13:00 do 17:00

– piątek od 12:00 do 16:00

Ziębice przy ul. Wojska Polskiego 4, obsługiwanym przez Fundację w Służbie Wsi.

– poniedziałek od 14:00 do 18:00

– wtorek od 8:00 do 12:00

– środa od 14:00 do 18:00

– czwartek od 12:00 do 16:00

– piątek od 12:00 do 16:00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przydatne informacje:

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Organizacja wizyt nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza wyznaczonymi Punktami

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów

Opinia osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA (06.05.2022)

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich tel. 74 8162 852.