Od 1 stycznia 2023 roku na terenie Powiatu Ząbkowickiego funkcjonują 2 Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15c (budynek Centrum Terapeutycznego)
  – poniedziałek od 12:00 do 16:00
  – wtorek od 10:00 od 14:00
  – środa od 8:00 od 12:00
  – czwartek od 11:00 do 15:00
  – piątek od 10:00 do 14:00
 • Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10 (budynek Ziębickiego Centrum Kultury):
  – poniedziałek 9.30-13.30
  – wtorek 13.30-17.30
  – środa 10.30 – 14.30
  – czwartek 12.00-16.00
  – piątek 10.00-14.00

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie  ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przydatne informacje:

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Organizacja wizyt nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego poza wyznaczonymi Punktami

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów

Opinia osoby uprawnionej o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA_aktualizacja 2023

mobilny Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Ząbkowickiego_aktualizacja 2023

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ząbkowicach Śląskich tel. 74 8162 852.