08 wrzesień 2021

Dożynki Wojewódzkie 2021 w Domaniowie

Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbyły się 5 września w Domaniowie. Powiat Ząbkowicki był reprezentowany przez delegację wieńcową z Sołectwa Budzów. Na imprezie obecne były delegacje wszystkich powiatów regionu, lokalne samorządy, przedstawiciele dolnośląskich gmin oraz mieszkańcy. W Kościele pw. NNMP w Domaniowie …