NGO
30 styczeń 2023

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Ząbkowickiego w 2023 roku

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2023 ROKU W ZAKRESACH: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, ochrona dóbr kultury …

29 grudzień 2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 1. Podstawa prawna: Art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym ( tj. Dz. U. z 2022r. poz. …

16 grudzień 2022

Umów wizytę w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śląskich bez wychodzenia z domu!

W Wydziale Komunikacji został zakupiony i zamontowany nowy system kolejkowy, który umożliwia rezerwację wizyty na konkretny, dogodny dla Klienta termin poprzez stronę internetową: https://bezkolejki.eu/spzabkowice Sprawy obsługiwane przez system są pogrupowane na dwie kolejki. Kolejka A – Rejestracja pojazdów – kolejka …

29 listopad 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ziębicach

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 10 oraz edukacji prawnej w 2023 roku

31 październik 2022

Ogłoszenie z dnia 31.10.2022 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 10 oraz edukacji prawnej w 2023 roku.

Ogłoszenie z dnia 31.10.2022 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ziębicach przy ul. …

31 październik 2022

Ogłoszenie z dnia 31.10.2022 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 10 oraz edukacji prawnej w 2023 roku.

Ogłoszenie z dnia 31.10.2022 r. Zarządu Powiatu Ząbkowickiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie na terenie powiatu ząbkowickiego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Ziębicach przy ul. Wojska Polskiego 10 oraz edukacji …

31 maj 2022

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów (działka nr 12 o powierzchni 0,1138 ha)

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 …

31 maj 2022

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego (działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha)

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha (KW- SW1Z/00059184/2). …