31 marzec 2022

Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich (działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha)

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 16 o powierzchni 0,3758 ha, (KW- SW1Z/00059184/2). …

31 marzec 2022

Ogłoszenie o przetargu – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14, jako działka nr 12 o powierzchni 0,1138 …

02 marzec 2022

Komunikat Starosty

W związku z sytuacją wojny na Ukrainie, Starosta Ząbkowicki, Roman Fester, informuje: po spotkaniach z Burmistrzami, Wójtami Gmin Powiatu Ząbkowickiego oraz videkonferencji z udziałem Wojewody Dolnośląskiego – Jarosława Obremskiego na bieżąco prowadzona jest wzmożona współpraca gmin, powiatu, służb, inspekcji i …

NGO
24 styczeń 2022

Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej w 2022 r.

W związku z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie powoływana jest komisja konkursowa w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych. W skład komisji konkursowych, obok przedstawicieli organu wykonawczego, zgodnie …

NGO
17 styczeń 2022

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r.

OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU ZĄBKOWICKIEGO W 2022 r. W ZAKRESIE: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ratownictwo i ochrona ludności, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, kultura, ochrona dóbr kultury …

05 styczeń 2022

Ogłoszenie o przetargu Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich, oznaczonej  w ewidencji gruntów  i    budynków   obrębu  Centrum,   na AM-14,    jako   działka  nr 16 o powierzchni 0,3758 …

05 styczeń 2022

Ogłoszenie o przetargu Zarząd Powiatu Ząbkowickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Ząbkowickiego, położonej w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Partyzantów, oznaczonej  w ewidencji gruntów i budynków obrębu Centrum, na AM-14,  jako działka nr 12 …