„Wokół Ostrogu” (zielona) o długości 2,1 km – start z Małej Przełęczy Srebrnej.

„Wokół Donżonu” (czerwona) o długości 3,4 km start z Małej Przełęczy Srebrnej (trasa narciarsko-rowerowa).

„Dziewięć Buków” (niebieska) – o długości 5,5 km – start z Wiszącego Mostu górną Wojenną Drogą – powrót dolną Wojenną Drogą (trasa narciarsko- rowerowa).