Roczny program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr XLVI/261/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. uchwaliła „Roczny program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr XXXII/192/2021 z dnia 26 listopada 2021 r. uchwaliła „Roczny program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

Uchwała nr XXXII/192/2021 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 listopada 2021 r.

 

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Rada Powiatu Ząbkowickiego Uchwałą nr XXI/137/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. uchwaliła „Roczny program współpracy Powiatu Ząbkowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

Uchwała nr XXI/137/2020 z dnia 27 listopada 2020 r.