Oferta edukacyjna szkół

Liceum Ogólnokształcące im.  Władysława  Jagiełły w Ząbkowicach ŚląskichKierunki kształcenia 2021-22_LO

Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Ząbkowicach ŚląskichKierunki kształcenia 2021-22_ZS

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Hipolita Cegielskiego w ZiębicachKierunki kształcenia 2021-22_ZSP

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ząbkowicach ŚląskichKierunki kształcenia 2021-22_SOSW